Jezusa narodzonego

1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, – Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy; – oddajmy wesoło, 
skłaniajmy swe czoło, – skłaniajmy swe czoło, Panu naszemu.
2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, – że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie; – 
oddajmy wesoło...
3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, – że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele; – 
oddajmy wesoło...
4. Oddajmy za mirę miłość na dowód tego, – że Go nad wszystko kochamy, z serca całego; – oddajmy 
wesoło...
5. Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary, – przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary, – byśmy 
kiedyś w niebie, posiąść mogli Ciebie – posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.