Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych

1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, – nie damy pogrześć wiary! – Próżne zakusy duchów złych – 
i próżne ich zamiary. – Bronić będziemy Twoich dróg. – Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg!
2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól, – popłynie hymn wspaniały: – Niech żyje Jezus Chrystus – 
Król – w koronie wiecznej chwały. – Niech żyje Maria, zagrzmi róg. – Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam 
dopomóż Bóg!
3. Sztandarem naszym będzie Krzyż, – co ojców wiódł do chwały, – i nas powiedzie także wzwyż, – 
gdzie buja Orzeł Biały. – Zwyciężym znój i stromość dróg. – Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż 
Bóg!
4. Oto ślubujem z ręką wzwyż, – synowie Polski, córy, – świadkiem nam Zbawca, Jego Krzyż, – 
Królowa z Jasnej Góry. – Ojczyźnie święty spłacim dług. – Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg!
5. Młodzieży, nową Polskę twórz, – szczęśliwą, Bogu miłą, – gdy z nami Bóg, przeciw nam któż? – 
On jest największą siłą. – Nie spoczniem wpierw, aż pierzchnie wróg. – Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam 
dopomóż Bóg!