Archanioł Boży Gabryjel

1. Archanioł Boży Gabryjel – posłan do Panny Maryjej. – Z majestatu Trójcy Świętej – tak 
sprawował poselstwo k'Niej: – Zdrowaś Panno, łaskiś pełna, – Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.
2. Panna się wielce zdumiała – z poselstwa, które słyszała. – Pokorniuchno się skłoniła, – jako 
Panna świątobliwa. – Zasmuciła się z tej mowy, – nic nie rzekła Aniołowi. (Uwaga: na tej zwrotce 
nie wolno kończyć!)
3. Ale poseł z wysokości, – napełnion Boskiej mądrości, – rzekł Jej: “Nie bój się, Maryja, – 
najszczęśliwszaś, Panno miła. – Nalazłaś łaskę u Pana, – oto poczniesz Jego Syna.
4. Jezus nazwiesz Imię Jego – Będzie Synem Najwyższego; – wielki z strony człowieczeństwa, – a 
niezmierny z strony Bóstwa – Wieczny Syn Ojca Wiecznego, – Zbawiciel świata całego”.
5. Bogu Ojcu Wszechmocnemu, – Synowi Jego miłemu – i Duchowi Najświętszemu, – Bogu w Trójcy 
Jedynemu – dziękujmy w uniżoności – za ten cud Jego miłości.