Wśród mgieł

pamiętam znaczenie
kropli deszczu
jak symfonia
słońca zmiennej.

***

Twarzy ludzkiej
oglądać nie trzeba
by widzieć
jej wyraz
w słowach i gestach.

Joanna Gaj