Hymn Polski

Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski, 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami, 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wracał się przez morze. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

Mówił ojciec do swej Basi 
Cały zapłakany: 
"Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 

Józef Wybicki - "Mazurek Dąbrowskiego"